ICT 3D project door Siebrand

Mijn naam is Siebrand Bootsma en ik werk bij Pack & Zo Franeker op de ICT afdeling en hou mij vooral bezig met 3D printen.

Ik ben benaderd door de Gemeente Leeuwarden met de vraag of ik 200 miniatuur Oldehove sleutel- hangers kon ontwerpen en printen. Ik heb deze opdracht aangenomen en ben vervolgens begonnen met het ontwerpen van de Oldehove met de juiste afmetingen in een daarvoor bestemd 3D programma.

Met behulp van twee 3D printers en een print tijdsschema kon ik de printers bijna 15 uren per dag laten printen. Vijf verschillende kleuren zijn er gebruikt. Het schema had ik op een SD kaart gezet waardoor het dag en nacht door kon gaan en heb gelukkig geen problemen ondervonden.

Bij het afronden van het project, kwam vanuit de Gemeente de vraag om de sleutelhangers persoonlijk aan de kinderburgermeesters in Leeuwarden te komen overhandigen. Het vond plaats in Schouwburg de Harmonie in bijzijn van de burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma.

Voor verdere informatie of eventuele opdrachten kunt u contact opnemen met: Siebrand Bootsma E-mail: info@stapnaarwerk.nl