Recent heeft Stap naar Werk bezoek gehad van diverse consulenten van de Gemeente Leeuwarden. Dit in het kader van kennismaken. Stap naar werk is namelijk aanbieder van verschillende percelen (specifieke specialismen in het Sociaal Domein) binnen het Open house concept van de Gemeente Leeuwarden.

De consulenten kwamen vooral langs om een kijkje te nemen achter de schermen. Wie daar het beste over konden vertellen zijn de deelnemers zelf en die hadden die dag dan ook een prominente rol. Daar waar nodig kregen de consulenten aanvullend uitleg van de werkbegeleiders.

Het werd al snel duidelijk dat de consulenten onder de indruk waren van het brede werkaanbod. Evenzeer van de gerichte begeleiding om deelnemers een stap verder te helpen in hun ontwikkeling en kansen richting reguliere arbeid. Ofwel, een stap naar werk!

Na een ‘testrit’ op de trekker zijn de consulenten vervolgens afgereisd met, naar wij vernomen, een goede indruk over onze zorgorganisatie Stap naar Werk. Zij hebben geheel en al ervaren wat de mogelijkheden zijn voor deelnemers uit de Gemeente Leeuwarden, die op zoek zijn naar een werkervaringsplaats of leerwerktraject. Denkend aan leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), waarbij er ook voor vervoer wordt gezorgd, van en naar onze locatie in Franeker (of indien gewenst Drachten).

Interesse in ons werkproces of belangstelling voor de mogelijkheden bij Stap naar Werk? Kijk dan vooral even op onze website of neem contact op met Luc Brouwer.

Contactgegevens: