We zijn voortdurend bezig om het maximale uit onze mensen te halen en te kijken naar hun mogelijkheden. Mark is hier een prachtig voorbeeld van.

Mark kwam van het praktijkonderwijs Comenius stagelopen op de afdeling houtbewerking van Pack & Zo, (onderdeel van STAP naar WERK). Mark had de potentie en liet een ontwikkeling zien in zijn vaardigheden M.b.t. Houtbewerking en bouw gerelateerde werkzaamheden. In overleg en samenwerking met het naast gelegen Bouwbedrijf van Marrum werd er gekeken naar de mogelijkheid om van uit STAP naar WERK zijn praktijkopleiding te vervolgen bij Bouwbedrijf van Marrum.

Gedurende de stage werden zijn vaardigheden verruimd. Mark wordt vakkundig opgeleid als beginnend timmerman.  In het werkveld wordt hij begeleid door timmerman en leermeester Sean Boiten van Bouwbedrijf van Marrum. De ambulante begeleiding wordt verzorgd door Adri Verduin van STAP naar WERK.

Door deze kansen ontwikkelde Mark zich, hij groeide in zijn vaardigheden en competenties. Een harde werker met initiatief en inzicht. Bouwbedrijf van Marrum merkte dit op en zag in Mark zijn potentie om door te leren en te groeien als toekomstige collega.

Het Bouwbedrijf kwam met het voorstel om hem aan te melden voor mbo-bouwopleiding bij Bouwmensen. Bij Bouwmensen krijgt Mark de kans een leer- en werktraject te volgen met uitzicht op betaald werk. In samenspraak met Mark, zijn ouders en de betrokken partijen, heeft dit ertoe geleid dat Mark één dag in de week zijn opleiding volgt en de overige dagen werkzaam is bij Bouwbedrijf van Marrum,

Gericht kijken naar de mogelijkheden i.p.v. de beperkingen. Kijken in kansen, dat heeft ertoe geleid dat Mark straks een volledige baan heeft en de zekerheid van inkomsten in de toekomst.

Een STAP naar WERK