Een mooi voorbeeld van de belangrijke waarden van STAPnaarWERK, Werken, Activeren, Leren, Plezier, begeleiding