JobCoaching

Traject beschrijving

Afdelingen

 • Productie & Logistiek

 • Fietsen

 • ICT
 • Hout
 • Techniek

 • Groen
 • Horeca

Voor wie 

Onze Jobcoaches werken met kwetsbare mensen, arbeid beperkten, (zieke) werknemers of mensen met op enige wijze een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook (ex) werknemers die even een extra steuntje in de rug nodig hebben voor de juiste richting. Onze Jobcoach probeert het beste uit mensen te halen en support hen bij het vinden van een baan. Begeleidt deze mensen in hun werk. Tegelijkertijd ondersteunt de Jobcoach ook de werkgever in dit proces en werk hij samen met andere professionals uit de keten. Onze Jobcoach kan Excellent goed netwerken en werven, coachen en omgaan met belangenconflicten. Ook kan hij de belasting- en belastbaarheid van de cliënt inschatten en loonwaardemetingen doen. Hij is in staat een participatieplan te maken, die uit te voeren of te adviseren en hierover te rapporteren. Het doel van jobcoaching is dat werkgever en werknemer ondersteund worden in het traject naar zelfstandig werk en het samen lukt om de werknemer zelfstandig (zonder inzet van een jobcoach) te laten functioneren op een passende werkplek. Het doel is duurzaamheid en in sommige situaties is blijvende ondersteuning van een jobcoach noodzakelijk. 

Voor Werknemer 

Onze Jobcoaches werken nauw samen met trajectbegeleiders en hebben veel ervaring. Met de aanwezige expertise en jarenlange ervaring ondersteunt onze jobcoach de werknemer met een persoonlijk en maatwerk gericht coachingprogramma op zijn werk. In de meeste gevallen wordt jobcoaching vergoed door het UWV of de gemeente. 

 

Voor Werkgever 

Niet onbelangrijk is dat onze Jobcoach ook de werkgever cq organisatie ondersteunt bij de afstemming met uw werknemer en het realiseren van de doelen uit het coachingsprogramme om te komen tot een optimale werknemer werkgever relatie.  

 

DE JOBCOACH: 

ondersteunt werkgever en collega’s bij de communicatie/afstemming met de medewerker en directe collega’s; 

 • maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de medewerker; 
 • is betrokken bij het inwerkproces; 
 • traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer; 
 • evalueert de voortgang en zet een actieplan uit; 
 • zorgt voor afstemming met de andere levensgebieden om zo goed mogelijk te kunnen werken. 

 

INTERNE JOBCOACHING 

Als u zelf subsidie aanvraagt, dan noemt het UWV dat interne jobcoaching. Als uw werknemer de subsidie aanvraagt, spreken dan van “interne Jobcoaching”.  

U kunt interne jobcoaching op drie manieren organiseren: 

 • U huurt een arbeidscoach van Stap naar werk of een andere gespecialiseerde organisatie in. 
 • U maakt een eigen medewerker vrij om als jobcoach te opereren; 
 • U stelt een nieuwe medewerker aan als interne jobcoach. 

 

ARBEIDSCOACH Stap naar werk INSCHAKELEN 

Als u geen eigen medewerker beschikbaar heeft hiervoor, is het ook mogelijk om een deskundige en ervaren arbeidscoach van Stap naar werk in te schakelen. Deze heeft als bijkomend voordeel onafhankelijk en onpartijdig te zijn, wat voor veel begeleidingsaspecten waardevol kan zijn. In het bijzonder om als externe ook te kunnen opereren in de privésituatie van de medewerker. De noodzaak tot afstemming daarmee ten behoeve van een goed functioneren op het werk is meestal noodzakelijk. 

 

 

EXTERNE JOBCOACHING 

Als uw werknemer de subsidie aanvraagt, spreken we over externe jobcoaching. Als u zelf subsidie aanvraagt, dan noemt het UWV dat interne Jobcoaching.  

Uw werknemer kan subsidie voor jobcoaching aanvragen en vervolgens begeleiding vragen aan elke door UWV of gemeente erkende jobcoachorganisatie. 

Voordelen: 

 • Een externe jobcoach is onafhankelijk en onpartijdig. Hierdoor kan hij handelen naar de belangen van werkgever én werknemer. 
 • Een externe jobcoach kan door zijn ervaring en zijn onafhankelijke positie eerder en gemakkelijker in de privésfeer begeleiding geven. Dit is nodig wanneer belemmeringen of problemen die zich voordoen in de privéterreinen, wonen en vrije tijd van invloed zijn op het werk (en andersom). 
 • In sommige gevallen en situaties vraagt de begeleiding om meer deskundige expertise betreffende de problematiek en de specialisatie in arbeidsbeperkingen in combinatie met werken dat een collega of leidinggevende als interne jobcoach kan bieden. 
 • Bij uitval of einde contract kan de loopbaanbegeleiding verder worden voortgezet indien er een vervolgtraject van bemiddeling ingezet wordt. Deze moet aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Uiteraard kan door een externe jobcoach ook al bij het voorzien van een beëindiging van een dienstverband actie worden genomen om een alternatieve werkplek te organiseren. 

 

Meer informatie? 

Pack & Zo / Stap naar werk levert maatwerk. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@stapnaarwerk.nl of 06-48868758 

Werk

Zet de eerste stap naar werk

Plezier

Met een glimlach gaat alles beter

Contact

Nieuwe contacten en sociale omgang.

Leren

Verbreed kennis en vaardigheden.

Kwaliteiten waar je stappen mee kunt zetten

Professionele Begeleiding

Professioneel team

Multidisciplinair Team

Meer inzicht, beter begeleiden

Persoonlijke Aandacht

Kleine groepen, betere resultaten

Doordachte Methode

DUIDELIJKE STAPPEN