WERK PROCES

Heldere en duidelijke blokken om inzicht te geven over de methode.

Onze uitleg:

Persoonlijk

Samen met de deelnemer brengen wij zijn of haar wensen en mogelijkheden in beeld en onderzoeken wij wat haalbaar is. De deelnemer heeft een werkbegeleider op de werkvloer en heeft daarnaast een vaste trajectbegeleider. De trajectbegeleider ondersteunt de deelnemer bij het werken aan de doelen, aanvragen en evalueren van de indicatie en is er voor deelnemer bij vragen of problemen. De werkbegeleider en trajectbegeleider hebben nauw contact met elkaar gedurende het traject van de deelnemer.

Wij vinden het belangrijk om samen met de deelnemer zijn netwerk in kaart te brengen. Heeft de deelnemer een klein of juist heel groot netwerk? Bestaat dit netwerk uit familie en/of vrienden of bestaat dit vooral uit verschillende professionals die betrokken zijn rondom de deelnemer? Door duidelijk in kaart te brengen waar het netwerk van de deelnemer uit bestaat kunnen we gezamenlijk met de deelnemer en zijn of haar netwerk werken aan de opgestelde doelen.

Werkwijze

De 5 basis stappen

Hoe werkt het?

In onze werkwijze hanteren wij 5 basis stappen om inzicht te krijgen in het te doorlopen traject.

Uniek karakter

  • Laagdrempelig

  • Kleinschalig

  • Persoonlijk

  • Doelgericht

  • Openheid

  • Samenwerken

  • Multidisciplinair team

Methode

Om de persoonlijke groei in beeld te brengen werken wij met de volgende thema’s:

‘Al werkend leren’ is een belangrijke factor die wij in de begeleiding hanteren. Samen met de deelnemer kijken wij naar de mogelijkheden en ontwikkelpunten op het gebied van dagbesteding en werk. Welke vaardigheden bezit de deelnemer al en welke vaardigheden wil/kan de deelnemer nog ontwikkelen?

Wij geloven erin dat je leert werken door het te doen!

Kwaliteiten waar je stappen mee kunt zetten

Professionele Begeleiding

Professioneel team

Multidisciplinair Team

Meer inzicht, beter begeleiden

Persoonlijke Aandacht

Kleine groepen, betere resultaten

Doordachte Methode

DUIDELIJKE STAPPEN